De vernieuwde parking: twee afzonderlijke opritten:

We overlopen graag nog eens de afspraken betreffende de toegang tot onze school
via de Baron Arthur Verhaegenlaan. 

Deze is volledig gerealiseerd in functie van de veiligheid van jullie kinderen/
Iedereen is welkom via het kleine poortje: voetgangers ,fietsers, …

De brede poort wordt enkel gebruikt door personen die met de wagen onze school willen bereiken. 
We opteren hier echt voor een gescheiden circuit. 
Samengevat: voetgangers en fietsers gebruiken de parking van de wagens niet.


Parkeren op de parking:

Alle ouders kunnen kort parkeren op onze parking tussen 7.00 uur en 8.00 uur. 
Dit om hun kinderen naar de Vlerkopvang te brengen. 
Er zijn suggestietegels voorzien om jullie te wijzen hoe je correct parkeert. 
Vanaf 8 uur is er enkel parkeergelegenheid voor de leerkrachten. 
De ouders kunnen gebruik maken van de “kiss and ride” zone in de straat of parkeren in de straat. 
Oprijden op de parking, even op de oprit blijven staan om je kind naar de speelplaats te brengen,
is dus niet toegelaten. 

We wensen te benadrukken dat de oprit wettelijk steeds vrij dient te blijven
voor onder andere de hulpdiensten.
We vragen uitdrukkelijk om de parkeerplaats voor minder-validen steeds te respecteren.
Na schooltijd, vanaf 16.10 uur,  kunnen de ouders de parking terug gebruiken
om hun kind af te halen in de Vlerkopvang. 

Bedankt voor jullie begrip!


Kiss and ride zone: praktisch:

De gemeente voorziet één parkeerplaats ter hoogte van onze ingang aan de Baron Arthur Verhaegenlaan
als “kiss and ride” zone. 

Je kan en mag op deze parkeerplaats je kind(eren) veilig uitlaten om daarna onmiddellijk te vertrekken. 
Het gebeurt nu nog dat iemand deze plaats als echte parkeerplaats ziet. 
Dit kunnen we niet langer goedkeuren. 
In het belang van alle ouders wensen we voortaan de medewerking van iedereen. 
De wijkagent werd alvast gevraagd dit in het oog te houden.

Mogen we met aandrang vragen al deze informatie door te geven aan diegene
die ook de kinderen komt brengen of komt ophalen. 

Bedankt!