“Foto volgt”

De schoolraad vergadert drie keer per jaar, of meer indien nodig en
op verzoek van één van de geledingen.

De Schoolraad bestaat uit 4 geledingen:

 1. Vertegenwoordigers van de school:
  Mariska Delporte (voorzitter)
  Caroline De Smet
 2. Vertegenwoordigers van de ouders:
  Jan Stautemas (secretaris, jan.stautemas@gmail.com)
  Frederik Delbroek
 3. Vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap:
  Luc Hamelinck
  Eric Van Cauwenberghe
 4. Gemandateerd vanuit het schoolbestuur:
  Hoste Kristof

Vergaderplaats: Refter PJC