De School maakt voor de buitenschoolse opvang gebruik van de diensten van VZW De Vlerkopvang.
De VZW organiseert op meerdere plaatsen opvang voor schoolgaande kinderen
volgens de regelgeving voor Initiatieven voor Buitenschoolse Opvang (IBO) en
is erkend door Kind en Gezin.

De opvang beantwoordt aan de hiervoor specifieke normen omtrent infrastructuur, personeel,
veiligheid en pedagogische werking.

De locatie De Vlerkopvang (B. A. Verhaegenlaan 8) biedt de volgende opvangmogelijkheden:
-voorschools: vanaf 7.00 uur tot 8.15 uur.
-naschools: vanaf 15 min na het einde van de les tot 18.15 uur.
-woensdagnamiddag: vanaf 12.00 uur tot 18.15 uur.
-schoolvakanties: van 7.00 uur tot 18.15 uur.
-schoolsnipperdagen: van 7.00 uur tot 18.15 uur.


Praktisch gezien komen alle kinderen in de opvang terecht die voor het openen van de schoolpoort

zich op school bevinden en alle kinderen die zich 15 minuten na het einde van de lessen
nog op de school bevinden
Alle kinderen van de school laten zich bij de VZW inschrijven.


Contactpersoon:

Luc Haemelinck
09-211-02-81
Oudstrijderslaan 38
9820 Merelbeke


Meer informatie is beschikbaar op hun website.

Volg de link hieronder.


Url: Surfen naar de website