Inschrijven van kinderen van geboortejaar 2018

Online aanmeldsysteem: huidige toestand

Vrije inschrijvingen zijn gestart vanaf 29 mei 2020 voor kinderen, geboren in 2018,
maar ook voor alle andere kinderen die wensen op onze school in te schrijven.

Aanmelden kan je op de website https://meldjeaanbasis.gent.be/.

Heb je interesse in onze school  ? Neem eerst contact op met secretariaat@pausjohannescollege.be  of bel via 09/230.76.48
Dan kunnen we vrijblijvend, samen, zoeken naar een geschikte datum voor een rondleiding op een moment wanneer er geen kinderen zijn.
Dit kadert binnen de maatregelen die genomen werden m.b.t. Corona.

Vrije plaatsen op onze school voor 2020-2021

Kleuterschool

Voor het geboortejaar 2018 zijn er op onze school 5 vrije plaatsen.
Voor het geboortejaar 2017 zijn er op onze school 8 vrije  plaatsen.
Voor het geboortejaar 2016 is er op onze school 1 vrije  plaats.

Voor het geboortejaar 2015 zijn er op onze school 4 vrije  plaatsen.

Lagere school

Voor het geboortejaar 2014 (eerste leerjaar) is er op onze school  4 vrije plaats.
Voor het geboortejaar 2013 (tweede leerjaar) zijn er op onze school  7 vrije plaatsen.
Voor het geboortejaar 2012 (derde leerjaar) zijn er op onze school  21 vrije plaatsen.
Voor het geboortejaar 2011 (vierde leerjaar) zijn er op onze school  1 vrije plaatsen.
Voor het geboortejaar 2010 (vijfde leerjaar) zijn er op onze school 3 vrije plaatsen.
Voor het geboortejaar 2009 (zesde leerjaar) zijn er op onze school  7 vrije plaatsen.

 

Verder informatie rond inschrijvingen

HET DECREET
Het decreet gelijke onderwijskansen-I heeft elke leerling vanaf het schooljaar 2003-2004
een recht op inschrijving in de school, gekozen door zijn ouders.
Vanaf het schooljaar 2007-2008 kunnen de inschrijvingen ten vroegste starten
op de eerste schooldag van september van het voorafgaande schooljaar.
Het is niet meer mogelijk om verschillende schooljaren voordien in een school in te schrijven.
Voortaan mogen kleuters van eenzelfde geboortejaar ook ingeschreven worden
tijdens dezelfde inschrijvingsperiode, al kunnen ze pas bij het begin
van het daarop volgende schooljaar instappen.
Na het akkoord gaan van de ouders met het pedagogisch project en het schoolreglement
zijn de leerlingen ingeschreven.
Een inschrijving van een leerling in een school geldt voor de duur
van de hele schoolloopbaan in die school.²
(2. Voor afwijkingen zie Decreet Gelijke Onderwijskansen-I ,Art. III.1.§ 5 en 6 )


ONZE KLEUTERSCHOOL

Gezien de materiële omstandigheden van de school, ziet het schoolbestuur zich verplicht om,
in samenspraak met het schoolteam en de schoolraad,
het aantal leerlingen in de kleuterschool per geboortejaar te beperken tot 42 kleuters.
Vanaf het moment dat de maximumcapaciteit wordt bereikt,
krijgen de ouders een gemotiveerd weigeringsverslag. 


ONZE LAGERE SCHOOL

In de lagere school wordt het maximum aantal voor het schooljaar 2018-2019
bepaald op 46 leerlingen per leerjaar (verdeeld over 2 of meerdere groepen / klassen).


ONZE KLEUTER KOMT VOOR HET EERST NAAR SCHOOL

Hoe weten we in welke kleuterklas onze kleuter instapt?
Wanneer kunnen wij even de kleuterjuf spreken?
Worden wij vooraf nog uitgenodigd?


Bij inschrijving van je kind noteren wij wanneer je kleuter naar school mag komen.

Enkele weken voor de specifieke instapdatum worden de ouders per brief uitgenodigd
samen met hun jonge spruit.
De kleuterleidsters ontvangen jullie in de klas.