Inschrijvingen geboortejaar 2021

Neem gerust contact op met de school op 09/230.76.48 of kristof.hoste@pausjohannescollege.be
om een vrijblijvende rondleiding te krijgen en al jouw vragen te stellen.

Geboortejaar 2021

Voorrangsperiode voor broers en zussen: Inschrijven van 23 januari tot 3 februari 2023.
Dit gebeurt op school.

Aanmelden zonder broers of zussen: In de periode van 28 februari  (12.00 uur) tot 21 maart 2023,
dit op de website LOP Gent

De resultaten van de aanmelding worden bekend gemaakt op 14 april 2023.
Daarna kan je effectief inschrijven op school tussen 24 april en 15 mei 2023.

 

 

Vrije plaatsen op onze school voor 2023-2024

Kleuterschool

Voor het geboortejaar 2021 zijn er op onze school 7 vrije  plaatsen.
Voor het geboortejaar 2020 zijn er op onze school 12 vrije plaatsen.
Voor het geboortejaar 2019 zijn er op onze school 4 vrije  plaatsen.
Voor het geboortejaar 2018 zijn er op onze school 8 vrije  plaatsen.

Lagere school

Voor het geboortejaar 2017 (eerste leerjaar) zijn er op onze school 6 vrije  plaatsen.
Voor het geboortejaar 2016 (tweede leerjaar) zijn er op onze school  6 vrije plaatsen.
Voor het geboortejaar 2015 (derde leerjaar) zijn er op onze school  3 vrije plaatsen.
Voor het geboortejaar 2014 (vierde leerjaar) zijn er op onze school  5 vrije plaatsen.
Voor het geboortejaar 2013 (vijfde leerjaar) zijn er op onze school  5 vrije plaatsen.
Voor het geboortejaar 2012 (zesde leerjaar) zijn er op onze school 22 vrije plaatsen.

 

Verder informatie rond inschrijvingen

HET DECREET
Het decreet gelijke onderwijskansen-I heeft elke leerling vanaf het schooljaar 2003-2004
een recht op inschrijving in de school, gekozen door zijn ouders.
Vanaf het schooljaar 2007-2008 kunnen de inschrijvingen ten vroegste starten
op de eerste schooldag van september van het voorafgaande schooljaar.
Het is niet meer mogelijk om verschillende schooljaren voordien in een school in te schrijven.
Voortaan mogen kleuters van eenzelfde geboortejaar ook ingeschreven worden
tijdens dezelfde inschrijvingsperiode, al kunnen ze pas bij het begin
van het daarop volgende schooljaar instappen.
Na het akkoord gaan van de ouders met het pedagogisch project en het schoolreglement
zijn de leerlingen ingeschreven.
Een inschrijving van een leerling in een school geldt voor de duur
van de hele schoolloopbaan in die school.²
(2. Voor afwijkingen zie Decreet Gelijke Onderwijskansen-I ,Art. III.1.§ 5 en 6 )


ONZE KLEUTERSCHOOL

Gezien de materiële omstandigheden van de school, ziet het schoolbestuur zich verplicht om,
in samenspraak met het schoolteam en de schoolraad,
het aantal leerlingen in de kleuterschool per geboortejaar te beperken tot 42 kleuters.
Vanaf het moment dat de maximumcapaciteit wordt bereikt,
krijgen de ouders een gemotiveerd weigeringsverslag. 


ONZE LAGERE SCHOOL

In de lagere school wordt het maximum aantal voor het schooljaar 2021-2022
bepaald op 45 leerlingen per leerjaar (verdeeld over 2 of meerdere groepen / klassen).


ONZE KLEUTER KOMT VOOR HET EERST NAAR SCHOOL

Hoe weten we in welke kleuterklas onze kleuter instapt?
Wanneer kunnen wij even de kleuterjuf spreken?
Worden wij vooraf nog uitgenodigd?


Bij inschrijving van je kind noteren wij wanneer je kleuter naar school mag komen.

Enkele weken voor de specifieke instapdatum worden de ouders per brief uitgenodigd
samen met hun jonge spruit.
De kleuterleidsters ontvangen jullie in de klas.