Inschrijven van kinderen van geboortejaar 2017

Online aanmeldsysteem

Voor alle kinderen geboren in 2017 en kinderen die van school willen veranderen:
Dat kan enkel via het online aanmeldsysteem.

Aanmelden kan je op de website https://meldjeaanbasis.gent.be/.

Tijdlijn voor 2019
  • Van 4 tot 15 februari 2019: broer of zus en kind van een personeelslid: inschrijven in de school zelf.
  • Van 1 maart 2019 (12.00 uur ‘s middags) tot 29 maart 2019 (12.00 uur ‘s middags): aanmelden.
  • Ten laatste op 29 april 2019: scholen en ouders worden ingelicht.
  • Van 6 tot 24 mei 2019: Inschrijven van de kinderen met een ticket op de school.
  • 28 mei 2019: start van de vrije inschrijvingen op de school.
Brochure

In december 2018 ontvang je een brochure in de bus met alle praktische info over aanmelden
en inschrijven van kinderen met geboortejaar 2017.
Klik hier voor de digitale versie.
Op maandag 28 januari 2019 om 19.30 uur is er ook een infosessie
in de Raadzaal van het gemeentehuis Merelbeke – Hundelgemsesteenweg 353.

Met praktische vragen over het aanmeldsysteem kan je vanaf 7 januari 2019 terecht
bij het secretariaat van de school
of bij Sociaal Huis Merelbeke – Hundelgemsesteenweg 357 – 09 210 33 50 – info@​soc​iaal​huis​mere​lbek​e.​be

Vrije plaatsen op onze school voor 2019-2020

Kleuterschool

Voor het geboortejaar 2017 zijn er op onze school 8 vrije plaatsen.
Voor het geboortejaar 2016 zijn er op onze school 2 vrije  plaatsen.
Voor het geboortejaar 2015 zijn er op onze school geen vrije  plaatsen.

Voor het geboortejaar 2014 is er op onze school  geen vrije  plaats.

Lagere school

Voor het geboortejaar 2013 (eerste leerjaar) is er op onze school  8 vrije plaats.
Voor het geboortejaar 2012 (tweede leerjaar) zijn er op onze school  23 vrije plaatsen.
Voor het geboortejaar 2011 (derde leerjaar) zijn er op onze school  2 vrije plaatsen.
Voor het geboortejaar 2010 (vierde leerjaar) zijn er op onze school  6 vrije plaatsen.
Voor het geboortejaar 2009 (vijfde leerjaar) zijn er op onze school  10 vrije plaatsen.
Voor het geboortejaar 2008 (vijfde leerjaar) zijn er op onze school  geen vrije plaatsen.

Verder informatie rond inschrijvingen

HET DECREET
Het decreet gelijke onderwijskansen-I heeft elke leerling vanaf het schooljaar 2003-2004
een recht op inschrijving in de school, gekozen door zijn ouders.
Vanaf het schooljaar 2007-2008 kunnen de inschrijvingen ten vroegste starten
op de eerste schooldag van september van het voorafgaande schooljaar.
Het is niet meer mogelijk om verschillende schooljaren voordien in een school in te schrijven.
Voortaan mogen kleuters van eenzelfde geboortejaar ook ingeschreven worden
tijdens dezelfde inschrijvingsperiode, al kunnen ze pas bij het begin
van het daarop volgende schooljaar instappen.
Na het akkoord gaan van de ouders met het pedagogisch project en het schoolreglement
zijn de leerlingen ingeschreven.
Een inschrijving van een leerling in een school geldt voor de duur
van de hele schoolloopbaan in die school.²
(2. Voor afwijkingen zie Decreet Gelijke Onderwijskansen-I ,Art. III.1.§ 5 en 6 )


ONZE KLEUTERSCHOOL

Gezien de materiële omstandigheden van de school, ziet het schoolbestuur zich verplicht om,
in samenspraak met het schoolteam en de schoolraad,
het aantal leerlingen in de kleuterschool per geboortejaar te beperken tot 42 kleuters.
Vanaf het moment dat de maximumcapaciteit wordt bereikt,
krijgen de ouders een gemotiveerd weigeringsverslag. 


ONZE LAGERE SCHOOL

In de lagere school wordt het maximum aantal voor het schooljaar 2018-2019
bepaald op 48 leerlingen per leerjaar (verdeeld over 2 of meerdere groepen / klassen).


ONZE KLEUTER KOMT VOOR HET EERST NAAR SCHOOL

Hoe weten we in welke kleuterklas onze kleuter instapt?
Wanneer kunnen wij even de kleuterjuf spreken?
Worden wij vooraf nog uitgenodigd?


Bij inschrijving van je kind noteren wij wanneer je kleuter naar school mag komen.

Enkele weken voor de specifieke instapdatum worden de ouders per brief uitgenodigd
samen met hun jonge spruit.
De kleuterleidsters ontvangen jullie in de klas.