De administratieve medewerkster kan gecontacteerd worden:

-persoonlijk, tijdens de schooluren (behalve op vrijdag – de school voorziet in permanentie)

-telefonisch 09.230.76.48

-per e-mail : secretariaat@pausjohannescollege.be